Reklamacje

  • Do złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz reklamowanym produktem należy wysłać na adres:

SHOECRATES

Stradomska 2

31-058 Kraków

tel. 575 505 605

  • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.